Flesz

"... chwila jest tylko chwilą, więc zatrzymaj ją w obiektywie."

Zespół Folklorystyczny "Pogranicze" z Szypliszk

Zespół jest laureatem szeregu najważniejszych nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, m.in. na festiwalu kazimierskim (I nagrody - 1987, 1991, Grand Prix "Baszta" - 2006), w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie (Grand Prix "Taneczny Krąg" - 1995), Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie koło Zamościa. Zespół dał także występy specjalne, m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie (1999) oraz kameralny, półgodzinny koncert na Wigrach przed Janem Pawłem II (czerwiec 1999) z repertuarem lokalnych pieśni Suwalszczyzny.
Zespół w 1988 r. został laureatem najbardziej prestiżowej w dziedzinie folkloru Nagrody im. Oskara Kolberga, przyznawanej przez Ministra Kultury; w tymże samym roku uzyskał członkostwo zbiorowe Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Kierownikiem zespołu jest Józef Murawski.
Oficjalna strona zespołu
Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie Flesz - fotografia i wideofilmowanie